Икс е роден како жена а државата треба да му исплати 9000 евра за повреда на правото на приватност

По 9 години голгота по македонските институции, 32-годишен транс-маж  ја доби битката против државата. Европскиот суд за човекови права ја донесе првата пресуда против Македонија за повреда на правото на приватност на трансродовите лица.

Трансродовото лице Икс родено во Македонија во 1987, кое на 17 јануари го доби првиот спор против Република Македонија во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, не можело административно да го смени родот „женско“ (ж) во „машко“ (м), зашто немало целосна операција на полот. Управата за водење матичните книги која е под Министерството за правда била таа која, под изговор дека лицето Икс имало само делумна операција на полот од женски во машки, го одбила неговото барање за промена на родот. Ако му го овозможиле тоа, лицето потоа можело да оди во МВР, да поднесе барање и да добие нов матичен број како маж.

Loading...

Тоа била основата за тужбата во Стразбур, поткрепена со животни трауми, непријатности и повреда на приватноста на ова лице, поради што Судот ѝ наложи на Македонија да му исплати и материјална отштета во износ од 9.000 евра.

Икс е роден како жена и поседува лична карта во женски род. Живее во субстандардни услови, бидејќи не може да закупи стан под кирија. Кога ќе ја покаже личната карта, настанува проблем. Тој е целосно трансформиран во маж и никој не верува дека личната карта е негова. Со цел да се заштитат од измами, сопствениците на станови кога ќе ја видат неговата лична карта каде тој сè уште е жена, ја затвораат темата за разговор.

Ова трансродово лице не оди на лекар. Лекарска помош бара само во животнозагрозувачки ситуации. Причината е иста, личната карта со матичен број на жена. Тој по цел ден седи сам дома. Натаму, тој има проблем со вработувањето. Работи за мал хонорар, бидејќи се чувствува безбеден само во средина каде ги познава луѓето, а средината во која моментално работи, нема доволно средства за да му плати повеќе. Најчест е проблемот со банките.

Досега има два случаја каде трансродови лица со одлуки на Управниот суд успеале да го променат родот во Управата за водење на евиденција на матичните книги, и потоа во МВР добиле нови матични броеви спротивни од првичните што им биле впишани по раѓањето.

Во еден случај институциите решиле вака, а во друг, како кај лицето Икс, спротивно. Поради тоа, во одлуката Европскиот суд за човекови права ѝ наложува на Македонија да го измени законот и да донесе унифицирана регулатива за сите вакви случаи.

Всушност, државата има обврска да донесе закон кој ќе им овозможи на трансродовите луѓе брза, транспарентна и пристапна постапка за правно признавање на родот, кога тие по хормонска терапија и промена на полот се трансформираат во спротивниот род од оној што ги пишале по раѓањето.

Во земјава има 10-тина активни процеси за промена на полот. Нивниот исход е неизвесен, но оваа пресуда е охрабрувачки чекор.

Министерството за правда веќе формира работна група за измена на Законот за матична евиденција. Државата има три месеци рок да се жали, а Стразбур да одлучи по жалбата и потоа мора да ги донесе законските измени.

„Се бориме барем за хормонската терапија да не мора овие лица да одат во Белград. Тие на свој трошок патуваат и во Белград ја примаат терапијата која им помага и ги одржува трансродовите лица во трансформацијата. Услови за промена на полот тука во Македонија сè уште нема. Операциите (делумни или целосни) се прават приватно, на клиника во Белград“, вели Наташа Бошкова која со тимот  водат битка и хормонската терапија да им биде покриена од Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ).

Извор: сдк.мк  република.мк сител.мк

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here